Şömine Bacası Nasıl Olmalı? - Yanar Şömine

Şömine Bacası Nasıl Olmalı?

Şömine Bacası Nasıl Olmalı?

Şömine Bacası Nasıl Olmalı?

Şöminelerin güvenli kullanımının sağlanması açısından baca seçiminde şömine bacası nasıl olmalı kriterlerine dikkat etmek çok önemlidir. Şömine bacası bina duvarlarının içinden geçecek ise duvarların, boyanın ve duvara yakın konumlanmış olan mobilyaların; duvarların içinden geçmeyecek ise duvar kaplamalarının zarar görmesini engellemek adına izolasyon sağlanması önemlidir.

Baca izolasyonunun sağlanması için standart olarak dış çapı 20,5 cm ısı odası çıkış borularının, bacaya rahat monte edilmesi bakımından da kenar uzunluğu en küçük 22 cm olacak şekilde kare bir baca yapılmalıdır. Standart ve en uygun ölçü ise 25 cm kenar uzunluğuna sahip baca yapılmasıdır.

Baca izolasyonu bulunmuyor ise de bacanın içine izolasyonu bulunan borunun rahatça geçebilmesi adına iç ölçüleri 35 cm kenar uzunluğuna sahip kare şeklinde baca yapılmalıdır.

Şömine Bacası Çekmiyor

Yukarıda tarif edilen ölçülere uygun olarak tasarlanmayan ve yapılmayan bacalarda şömine bacası çekmiyor şikayetini almak mümkündür. Bacanın asıl görevi oluşan dumanı tahliye etmek iken eğer kaliteli ürünler kullanılmaz veya yanlış inşa edilirse görevini yerine getiremeyeceğinden sıklıkla baca çekmemesi, dumanı dışarıya bırakması gibi sorunlarla karşılaşılır. Kullanılacak olan baca ölçüleri ortamın alanına ve hacmine göre belirlenmelidir; büyük alana sahip yerlerde küçük çaplı bacalar da iş görmeyeceğinden sağlam olsa dahi görevini yerine getirmekte zorlanacaktır.

Şömine Neden Tüter?

Şöminede baca yapım aşamasında çok fazla kıvrım kullanılmaması gerekir. Bir kıvrımlı (S modeli) baca kullanılabilir fakat daha fazla kıvrım kullanılması dumanın yeterli hızla çekilmesinin önüne geçecektir. O halde şömine neden tüter sorusunun ilk sıradaki cevabı kıvrım sayısının doğru seçilmemiş olması olabilir. Şöminenin tütmesinin önüne geçmek için aynı zamanda şömine bacasının şapkasına da dikkat etmek gerekir. Hava basıncının iç tarafa doğru uygulanmasına neden olacak baca tercihleri veya konumlandırılması da dumanın tekrar içe gelmesine ve şöminenin tütmesine neden olur.

Şömine Duman Yapıyor

Bir uzman tarafından yapılmayan ya da uzun süre kullanım sonunda yıpranan şöminelerde alınan şikayetlerden biri de şöminenin duman yapmasıdır. Eğer bacanın çapında veya uzunluğunda bir sıkıntı yok ise bunun bir sebebi de hava koşulları olabilir. Şömine bacasının şapkasının doğru konumlandırılmaması veyahut da baca ile şapka arasındaki mesafenin yanlış ayarlanması sonucu rüzgarlı hava şartlarında dumanın bacadan çıkışı engellenir ve duman tahliye edilemediği için duman ortama dolar, kullanıcı tarafından da şömine duman yapıyor olarak algılanır.