Şömine Çalışma Prensibi - Yanar Şömine

Şömine Çalışma Prensibi

Şömine Çalışma Prensibi

Şömine çalışma prensibi şöminenin türüne göre değişiklik gösterir. Şöminelerin çalışma şekillerine göre türleri şunlardır:

  • Odunlu şömine
  • Doğalgazlı şömine
  • Elektrikli şömine
  • Üç boyutlu şömineler

Isıtma kalitesi bakımından her şömine aynı verimi verse de kurulum aşamasında ölçüleri ve yapılışları ayrıdır. Örneğin odunlu şöminelerde baca olması gerekirken doğalgazlı şöminelerde baca olmaz. Şömine çalışma prensibi şömineden en iyi şekilde verim alınmasını sağlar.

Elektrikli şömineler yine bacasız kullanılır ve uzaktan kumanda ile kontrol edilirler. Şömine çalışma prensibi konusunda en çok dikkat edilmesi gereken türün odunlu şömineler olduğunu söyleyebiliriz.

Odunlu şömineler duman oluşturduğundan baca sistemi ölçülere uygun ve düzgün biçimde kurulmalıdır.

Şömine Odunlukları

Klasik şömineler odunla yakılarak ısınmayı sağlayan şöminelerdir. Şömine çalışma prensibi şöminelerin kullanıldığı alan ve büyüklükleri farklı olsa da standart ölçülere göre işler.

Örneğin şömine haznesinin derinliği ısının verimli ve eşit dağılması için 60 cm kabul edilir. Şömineler ayrıca hazneli ve haznesiz de kullanılabilirler. Şömine çalışma prensibi güvenli ısınma için birtakım aksesuarları kullanmayı da gerekli görür.

Odunlu şömineler ateş yanarken kıvılcım saçabilirler. Bu kıvılcımlardan korunmak için şömine önüne cam ya da metal siperlik kullanılır. Şömine çalışma prensibi ürün geldiğinde kullanım talimatı ile de açıklanır.

Tüm bunlardan ayrı olarak üç boyutlu şömineler gerçek şömine görünümlü ama yalnızca dekorasyon amacıyla kullanılan şöminelerdir. Bu sebeple kullanımı da oldukça kolaydır.

Şömine Yakacakları

Şömineler teknolojinin gelişmesiyle çeşitli türlere ayrılmıştır. Artık yalnızca odunla ısıtan şömineler yoktur. Şömine çalışma prensibi tüm türlerde güvenli kullanımı sağlar.

Ethanol ile çalışan şömineler de son yıllarda oldukça sık kullanılmaya başlanmıştır. Hem temizlemesi daha kolay olduğundan hem de duman, is ve koku vermediğinden apartman dairelerinde oldukça sık rastlanır.

Şömineler hem ısınma hem de dekorasyon olarak çok işlevli yapılardır. Şömine çalışma prensibi ile bilgileri Yanar Şömine sitesine giriş yaparak da elde edebilirsiniz.

Odunlu şöminelerin temizliği ve kullanımı diğer türlere göre daha çok olabilir fakat modern şömine tasarımları bu sorunu ortadan kaldırmıştır.